suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Räddningsverket i Östra Nyland

Brandutredning

  • Tjänst
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Målet med en brandutredning är att förebygga liknande olyckor och begränsa skador. Med hjälp av utredningarna utvecklar man även räddningsverksamheten och handlingsberedskapen.

I en brandutredning

  • bedöms orsaken till eldsvådan
  • utreds faktorer som ledde till att eldsvådan antändes och spreds
  • utreds de skador som eldsvådan orsakade och faktorer som påverkade omfattningen av skadorna
  • kartläggs hur räddningsarbetet förlöpte.

Brandutredningens omfattning beror på hur allvarliga följder eldsvådan fick. I brandutredningar samarbetar räddningsverket med polisen.

Vid Räddningsverket i Östra Nyland undersöks allvarligare eldsvådor i allmänhet av särskilda brandutredare.

Dessutom gör brandförmän och -mästare alltid en mindre utredning på plats då hen bedömer orsaken till eldsvådan.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Räddningslag

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRäddningsverket i Östra Nyland
Ansvarig för tjänstenRäddningsverket i Östra Nyland
Område Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Räddningsverket i Östra Nyland
Uppdaterad: 3.9.2020