suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Räddningsverket i Östra Nyland

Brandsyn

  • Tjänst
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Brandsyn förrättas av brandsynsmyndigheten. I samband med brandsynen ger brandinspektören anvisningar och råd i fråga om brandsäkerhet. Av brandsynen görs ett protokoll.

På begäran ska fastighetens ägare, innehavare eller verksamhetsidkare lämna in en räddningsplan och annan information om byggnadens brand- och utrymningssäkerhet.

Målet med räddningsverkets övervakning är att förebygga eldsvådor och andra olyckor samt att öka beredskapen att bekämpa olyckor. Genom brandsyn och andra åtgärder övervakar räddningsmyndigheten att verksamhetsidkaren, fastighetens ägare eller innehavare följer de skyldigheter som de har ålagts.

Den lokala räddningsmyndigheten gör årligen upp en övervakningsplan. Planen innehåller bland annat information om ansvarsområdets fastigheter och särdrag.

Gör så här

Den som utför brandsynen ska ges tillträde till alla utrymmen och objekt som inspektionen gäller. En representant för syneobjektet ska visa upp handlingar för den som utför brandsynen.

För vem och på vilka villkor

Brandsyn förrättas årligen till exempel på vårdanstalter, i inkvarteringslokaler, affärer och produktionsanstalter. Vid behov kan räddningsmyndigheten göra extra brandsyner.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Brandsyn förrättas av brandsynsmyndigheten. Brandinspektören ger i samband med brandsynen anvisningar och råd i fråga om brandsäkerhet, och det upprättas ett protokoll över synen.

Ägaren och innehavaren av en fastighet samt en verksamhetsidkare ska på begäran lämna in en räddningsplan och annan information om byggnadens brand- och utrymningssäkerhet till myndigheterna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRäddningsverket i Östra Nyland
Ansvarig för tjänstenRäddningsverket i Östra Nyland
Område Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Räddningsverket i Östra Nyland
Uppdaterad: 31.5.2022