suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Brandsyn

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Räddningsverket utför inom sitt område allmänna, tidsbundna brandsyner enligt tillsynsplanen, samt andra tillsynsuppgifter och regionala riskhanteringsåtgärder. Tillsynen av bostadsbyggnader sker i form av egenkontroll.

Gör så här

Den som utför brandsynen ska ges tillträde till alla utrymmen och objekt som inspektionen gäller. En representant för syneobjektet ska visa upp handlingar för den som utför brandsynen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Brandsyn förrättas av brandsynsmyndigheten. Brandinspektören ger i samband med brandsynen anvisningar och råd i fråga om brandsäkerhet, och det upprättas ett protokoll över synen.

Ägaren och innehavaren av en fastighet samt en verksamhetsidkare ska på begäran lämna in en räddningsplan och annan information om byggnadens brand- och utrymningssäkerhet till myndigheterna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 10.8.2022