suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Brandrådgivning för planerare

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Helsinfors stad
Område: Helsingfors
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

I byggnadens planeringsskede står räddningsmyndigheten till tjänst med råd och handledning i brandtekniska frågor. Helsingfors räddningsverk har för detta syfte en särskild rådgivningsgrupp för planerare.


Servicen tillhandahålls av: 
Helsinfors stad