suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Bostadsrättsbostäder

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Bostadsrättsbostäderna är bostäder som byggts med statligt stöd. Man kan bli invånare genom att betala en bostadsrättsavgift och ett med hyra jämförbart bruksvederlag. Bostadssökandena ska först ansöka om ordningsnummer till bostadsrätt.

Gör så här

Sök ordningsnummer från kommunen eller samkommunen i vars område du vill ansöka om bostadsrättsbostad. När du vill ansöka om en bostadsrättsbostad med ditt ordningsnummer ska du söka den direkt från bostadsrättsbostadens ägare.

För vem och på vilka villkor

Den som ansöker om en bostadsrättsbostad ska vara en myndig person som inte äger en bostad i ansökningsområdet. Den sökande får heller inte ha sådan förmögenhet att han eller hon kunde finansiera minst hälften av det gängse priset på den sökta bostaden eller motsvarande bostad. Förmögenhetsgränserna gäller dock inte över 55 år gamla utan de kan alltid ansöka om en bostadsrättsbostad.

Personer som fyllt 18 år och inte äger en ägarbostad som skulle uppfylla bostadsbehovet på orten eller har medel för att köpa en bostad kan ansöka om en bostadsrättsbostad. Det finns ingen förmögenhetsgräns för personer som fyllt 55 år. Helsingforsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Borgnäs och Vichtis) bildar ett gemensamt ansökningsområde.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En bostadsrättsbostad är en bostad som invånaren besitter men inte äger. Förutom ett månadsbelopp betalar innehavaren en bostadsrättsavgift som återbetalas i samband med utflyttning och som är justerad enligt ändringen av byggnadskostnadsindex. En bostadsrättsbostad går inte att lösa in. Bostaden ska användas som en egen stadigvarande bostad. Bostaden får hyras vidare för högst två år. Det måste finnas ett särskilt skäl för uthyrningen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 3.6.2020