suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Bostadsrättsbostäder

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Bostadsrättsbostäder är bostäder som byggts med statslån eller räntestöd. De boende betalar en bostadsrättsavgift som utgör 10–15 procent av bostadens anskaffningsvärde och ett månatligt bruksvederlag, med vilket man täcker kapital- och underhållskostnaderna.För att få en bostadsrättsbostad bör man först ansöka om ordningsnummer.Mer information finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).

Gör så här

Sök ordningsnummer från kommunen eller samkommunen i vars område du vill ansöka om bostadsrättsbostad. När du vill ansöka om en bostadsrättsbostad med ditt ordningsnummer ska du söka den direkt från bostadsrättsbostadens ägare.

Borgå stads bostadsrättärenden handläggs helt på Helsingfors stads fastighetskontors bostadsavdelning. Bostadsavdelningen har öppet mån-fre kl 9-15 och den betjänar på adressen Tavastvägen 3, 4. vån., 00530 Helsingfors, tfn 09 310 13032.

För vem och på vilka villkor

Den som ansöker om en bostadsrättsbostad ska vara en myndig person som inte äger en bostad i ansökningsområdet. Den sökande får heller inte ha sådan förmögenhet att han eller hon kunde finansiera minst hälften av det gängse priset på den sökta bostaden eller motsvarande bostad. Förmögenhetsgränserna gäller dock inte över 55 år gamla utan de kan alltid ansöka om en bostadsrättsbostad.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En bostadsrättsbostad är en bostad som invånaren besitter men inte äger. Förutom ett månadsbelopp betalar innehavaren en bostadsrättsavgift som återbetalas i samband med utflyttning och som är justerad enligt ändringen av byggnadskostnadsindex. En bostadsrättsbostad går inte att lösa in. Bostaden ska användas som en egen stadigvarande bostad. Bostaden får hyras vidare för högst två år. Det måste finnas ett särskilt skäl för uthyrningen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 15.1.2020