suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Bostadsinspektion

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Invånaren eller bostadens ägare (i vissa fall även disponenten) kan framföra en begäran till stadmiljösektorns enehet för miljöhälsa om en utredning av hälsoolägenheter i en bostad när det finns grundade orsaker att misstänka att en hälsoolägenhet orsakar problem i bostaden och fastighetens ägare inte själv skridit till verket för att utreda olägenheten.

Inspektionen omfattar sensoriska observationer samt eventuella undersökningar och mätningar, vid utförandet av vilka man tillämpar anvisningarna i Anvisningen om boendehälsa (Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2003:1).

En inspektionsberättelse görs upp för samtliga bostadsinspektioner, i vilken antecknas en utvärdering om hälsoolägenheten. Reparation och valet av reparationssätt samt tillsynen under arbetet hör till den ersättningsskyldige partens uppgifter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 30.11.2021