suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Bostäder

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Område: Borgå
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Stadens bostadsbyrå

Godkänner hyresgästerna till stadens hyresbostäder och till ARA-stödda objekt

Godkänner priser samt boende till bostadsrättsbostäderna

Betjänar byggherrar och privata personer som ansöker om lån för nybyggande eller totalrenoveringar från ARA, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Mer information om stadens hyresbostäder, understöd och finansiering finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).


För vem och på vilka villkor

I valet av invånare prioriteras de med det mest brådskande bostadsbehovet, minst resurser och minst inkomster.

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som söker hyresbostad kan göra en förfrågan om hyresbostad till kommunen. Hyresbostäder som ägs av kommunen är vanligtvis byggda med statsstöd och har för valet av hyresgästen kriterier som förordnats i lagen.

Kommunerna har ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda kommuninvånarna hyresbostäder men till kommunens uppgifter hör att utveckla bostadsförhållandena i området. De flesta kommuner låter bygga hyresbostäder och hyr ut antingen direkt till kommuninvånarna eller genom ett hyresbostadsbolag som kommunen grundat.