suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Borgånejdens musikinstitut

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Område: Askola, Borgå, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila, Sibbo
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Borgånejdens musikinstitut erbjuder grundläggande undervisning inom klassisk musik och Pop & Jazz för barn, unga och vuxna. Musikinstitutet är en regional, tvåspråkig läroanstalt. Verksamhetspunkterna ligger i Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Förutom grundläggande musikundervisning erbjuds också musiklekskolverksamhet, orkester-, kör-, band- och blåsorkesterverksamhet.

I musikinstitutets serviceutbud ingår mångsidig undervisning, utbildning, olika evenemang och konserter. Vi besöker och har verksamhet också i daghem, skolor och åldringshem. Våra professionella lärare svarar för undervisningen. Inom sitt verksamhetsområde svarar musikinstitutet i stor omfattning också för konsertverksamhet inom både klassisk och rytmisk musik. Vi har också konsertsamarbete med partnerkommunernas kulturtväsenden och församlingar.

Förutom grundläggande musikundervisning erbjuder musikinstitutet undervisning till alla som är intresserade av att spela eller sjunga oberoende av ålder eller erfarenhet. Man kan vanligtvis delta i dessa studier utan inträdesprov och man kan välja på mellan olika långa studiehelheter.

Mer information om bl.a. anmälning och avgifter finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).


För vem och på vilka villkor

Den som ordnar undervisning beslutar om elevantagningen. Det är vanligt att elever antas på basis av intagningsprov, men undervisningen kan också vara öppen för alla.

Skäliga avgifter får tas ut av eleverna för undervisningen.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande konstundervisningen är huvudsakligen avsedd för barn och ungdomar. Undervisningen är målinriktad och går från en nivå till en annan och anordnas vid konstskolor och medborgarinstitut.

I den grundläggande konstundervisningen lär sig studeranden färdigheter att uttrycka sig själv med hjälp av konst och kan söka sig till yrkesutbildning eller utbildning på högre stadiet inom konst.

Undervisningen kan anordnas av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser och statens läroanstalter. Undervisningen grundar sig på nio grunder för läroplanen för den nationella fördjupade och allmänna lärokursen i konstundervisning.

Lag om grundläggande konstundervisning