suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Boendetjänster inom mentalvårdsrehabiliteringen

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Boendetjänsterna är avsedda för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering och som behöver stöd i fråga om boende. Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering är en tjänst vars mål är att främja klientens funktionsförmåga och livskvalitet, att stödja självständigt boende, att minska olägenheter som klientens sjukdom medför samt att minska behovet av sjukhusvård. Målet är att stödja klienten så att hen hittar sina resurser och mål och uppnår sina mål. En klient kan få öppenvårdsrehabilitering i sitt eget hem.

Puolivälinkoti erbjuder stött hyresboende i Toholampi centrum. Klienterna har egna hyresrum samt möjlighet att använda gemensamma lokaler. Dagtid är i regel en anställd närvarande för att hjälpa med vardagssysslor. Vid Puolivälinkoti ordnas dagverksamhet i vilken också personer som bor på annat håll kan delta. Hemservicen hjälper kvälls- och nattetid enligt individuellt behov.

Servicesedel är ett sätt för Soite att ordna boendetjänster i enlighet med socialvårdslagen för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering. Servicesedel kan användas av klienter som uppfyller kriterierna för att få boendetjänster och som har förmåga och möjlighet att använda servicesedel.

Med servicesedel kan en klient skaffa boendetjänster genom att själv välja serviceproducent enligt eget behov, tycke och smak bland de serviceproducenter som Soite godkänt. Genom att bevilja servicesedel förbinder sig Soite till att betala de boendetjänster serviceproducenten producerar.

Gör så här

När en mentalvårdsklients vård inte är tillräcklig och klienten behöver social rehabilitering och boendetjänster enligt socialvårdslagen kan man ansöka om tjänster via teamet för mentalvårdsrehabilitering. Klienten söker tjänster genom att fylla en ansökningsblankett eller genom att kontakta en socialhandledare eller socialarbetare. Ansökningsblanketten lämnas in hos teamet för mentalvårdsrehabilitering. Teamet gör en individuell bedömning av klientens servicebehov under vilken teamet utreder om klienten behöver social rehabilitering och boendetjänster.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rehabiliteringsklienter inom mentalvården har rätt att vid behov få stöd för att bo självständigt. Tjänster erbjuds i första hand i klientens eget hem. En socialhandledare, bostadsrådgivare eller annan stödperson hjälper till med att skaffa bostad, göra sig hemmastadd och ordna vardagssysslor. Stödet kan vara kort- eller långvarigt. Syftet är att främja klientens rehabilitering, självständighet och funktionsförmåga.

Serviceboende ordnas för rehabiliteringsklienter inom mentalvården som behöver såväl en lämplig bostad som vård och omsorg. I ett intensifierat serviceboende finns det tillgång till vård och omsorg dygnet runt.

Rehabiliteringsklienter inom mentalvården kan också få stöd genom att bo på en anstalt under en tid. Det går att få långvarig vård och omsorg på en anstalt om det är nödvändigt för rehabiliteringsklientens hälsa eller säkerhet.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 30.3.2022