suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Boendetjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för handikappade

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Soite anordnar boendetjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för handikappade i elva enheter. Boendetjänster anordnas alltid enligt individuellt behov när en klient inte klarar av att bo självständigt och inte klarar sig hemma. Utgångspunkten är att personen har en bostad som motsvarar hens funktionsförmåga och behov av stöd. Service som tillhandahålls hemma är primär i förhållande till service som förutsätter flytt och som innefattar både boende och service. Boendetjänster ordnas inte om personen är i behov av kontinuerlig anstaltsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 6.7.2020