suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Boendetjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för handikappade

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Soite ordnar boendetjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för handikappade i elva enheter. Boendetjänster ordnas alltid enligt individuellt behov när en klient inte klarar av att bo självständigt och inte klarar sig i ett eget hem. Utgångspunkten är att personen har en bostad som motsvarar hens funktionsförmåga och behov av stöd. Tjänster som ges hemma är primära i förhållande till service som förutsätter flyttning och som innefattar både boende och service. Boendetjänster ordnas inte om personen är i behov av kontinuerlig institutionsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 22.4.2022