suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Boendetjänster för äldre

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Borgå stad erbjuder fyra olika former av boende för äldre:

  • stadens hyresbostäder för äldre
  • seniorboende
  • serviceboende
  • effektiverat serviceboende.

En del av hyresbostäderna är specifikt avsedda för pensionärer och äldre.

Seniorboende är självständigt boende på hyra i egen bostad. Seniorboende är menat för äldre personer som klarar sig utan utomstående hjälp eller endast med lite hjälp. Seniorbostäder finns i Äppelbackens servicecenters närhet.

Serviceboende är avsett för en äldre person som inte längre klarar sig i eget hem med hjälp av stödtjänster. Borgå stad kan erbjuda serviceboende i egen regi, men staden köper också boendetjänster av privatföretag. I alla boendeenheter får invånaren individuell omsorg och vård som stöder den egna aktiviteten.

Effektiverat serviceboende är avsett för en äldre person vars funktionsförmåga inte längre räcker till för att bo hemma med hjälp av stödtjänster eller i vanligt serviceboende. Borgå stad har fyra egna enheter för effektiverat serviceboende. Staden köper även boendetjänster av privatföretag. I alla enheter får invånaren omvårdnad dygnet runt enligt sina individuella behov och önskemål. Effektiverat serviceboende kan också beviljas med servicesedel.

Gör så här

Du kan ansöka om stadens hyresbostäder via A-bostäder i Borgå. Där hittar du också information om utbudet hos andra hyresgivare.

Klienterna placeras i olika enheter för serviceboende av den multiprofessionella SAP-arbetsgruppen (Selvitä-Arvioi-Palveluohjaa, utredning, bedömning, servicestyrning).

Servicerådgivningen Rodret ger dig närmare råd om hur du ansöker om boendeservice.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Socialvårdslag

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021