suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Boendeservice för rehabiliteringsklienter inom mentalvården

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Stödbostäderna är avsedda för rehabiliteringsklienter inom mentalvården med kroniska eller kortvariga mentala problem.

Servicen produceras som köpservice i samarbete med Vasa socialpsykiatriska förening Janssonhemmet och Kalliokoti samt Vasa Settlementförenings Kultanummi.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rehabiliteringsklienter inom mentalvården har rätt att vid behov få stöd för självständigt boende. Rehabiliteringsklienten får i första hand tjänster i sitt eget hem. En socialhandledare, bostadsrådgivare eller annan stödperson hjälper till med att skaffa bostad, göra sig hemmastadd och ordna vardagssysslor. Stödet kan vara kort- eller långvarigt. Syftet är att främja klientens rehabilitering, självständighet och funktionsförmåga.

Serviceboende ges till rehabiliteringsklienter inom mentalvården som behöver både en lämplig bostad och vård och omsorg. I ett intensifierat serviceboende finns det tillgång till vård och omsorg dygnet runt.

Rehabiliteringsklienter inom mentalvården kan också få stöd genom att bo på en anstalt under en tid. Det går att få långvarig vård och omsorg på en anstalt om det är nödvändigt för rehabiliteringsklientens hälsa eller säkerhet.

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 25.10.2022