suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Boendeservice för rehabiliteringsklienter inom mentalvården

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Rehabiliteringsklienter inom mentalvården har rätt att vid behov få stöd för att bo självständigt. Kommunen erbjuder i första hand tjänster i rehabiliteringsklientens eget hem. En socialarbetare, bostadsrådgivare eller annan stödperson hjälper till med att skaffa bostad, göra sig hemmastadd och ordna vardagssysslor. Stödet kan vara kortvarigt eller långvarigt. Syftet är att främja klientens rehabilitering, självständighet och funktionsförmåga. Serviceboende ordnas för rehabiliteringsklienter inom mentalvården som behöver såväl en lämplig bostad som vård och omsorg. I ett intensifierat serviceboende finns det tillgång till vård och omsorg dygnet runt. Rehabiliteringsklienter inom mentalvården kan också få stöd genom att bo på en anstalt under en tid. Det går att få långvarig vård och omsorg på en anstalt om det är nödvändigt för rehabiliteringsklientens hälsa och välfärd.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rehabiliteringsklienter inom mentalvården har rätt att vid behov få stöd för att bo självständigt. Tjänster erbjuds i första hand i klientens eget hem. En socialhandledare, bostadsrådgivare eller annan stödperson hjälper till med att skaffa bostad, göra sig hemmastadd och ordna vardagssysslor. Stödet kan vara kort- eller långvarigt. Syftet är att främja klientens rehabilitering, självständighet och funktionsförmåga.

Serviceboende ordnas för rehabiliteringsklienter inom mentalvården som behöver såväl en lämplig bostad som vård och omsorg. I ett intensifierat serviceboende finns det tillgång till vård och omsorg dygnet runt.

Rehabiliteringsklienter inom mentalvården kan också få stöd genom att bo på en anstalt under en tid. Det går att få långvarig vård och omsorg på en anstalt om det är nödvändigt för rehabiliteringsklientens hälsa eller säkerhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 16.12.2019