suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Boenderådgivning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Boenderådgivningen strävar till att lösa problem som beror på bl.a. hyresskuld, störande liv eller vanskötsel av bostaden.

Boenderådgivning ges på socialserviceställena och i en del av Heka-områdesbolag. För rådgivning bokar man tid till en boenderådgivare. Helsingforsarna kan kontakta boenderådgivningen även med hjälp av en skyddad e-postförbindelse. Om aktuella boendefrågor informeras på Twi ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 20.3.2023