suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad

Boendeparkering

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Tillståndet ger dig rätt att mot en månadsavgift parkera på markerade boendeparkeringsplaster i ditt bostadsområde. Tillståndet garanterar dock inte en parkeringsplats. Tillståndet kostar 15 eller 30 euro i månaden beroende på område. Utsläppssnåla fordon får 50 procent rabatt på avgiften.

Du kan få ett tillstånd om

– du bor i boendeparkeringsområdet

– du har körkort

– du är ägare eller innehavare av en person- eller paketbil, motorcykel eller mopedbil enligt fordonsregistret.

Du kan även få tillståndet för ett hyrfordon. Vi beviljar tillståndet för hyresavtalsperioden. Fordonet ska hyras av ett företag, vars verksamhetsområde är uthyrning av fordon.

Gör så här

Felparkeringsavgiften ska betalas senast på förfallodagen. Begäran om omprövning av ett beslut om en avgift eller om klampning får göras hos parkeringsövervakaren. Begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från det beslutet fästes på fordonet eller delgavs på annat sätt.

För vem och på vilka villkor

Parkeringstillstånd för boende ges till varje person som enligt uppgifterna i befolkningsregistret bor i området, har ett körkort och enligt motorfordonsregistret äger eller innehar en person-, paket- eller mopedbil eller en motorcykel.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Parkeringsövervakningens uppgift är att övervaka att bilar som stannar, parkerar och går på tomgång iakttar reglerna och föreskrifterna för det. Parkering på allmänna områden övervakas av kommunala parkeringskontrollanter och polisen. En parkeringskontrollant kan påföra en felparkeringsavgift för brott mot dessa förbud och begränsningar. Avgiften varierar från kommun till kommun. Om du anser att du fått en parkeringsbot på fel grunder kan du begära omprövning.

Parkeringsövervakningen kan låsa bilens däck om din bil varit felparkerad minst två dygn eller samlat på sig fem obetalda felparkeringsavgifter.

Kommunala parkeringsvakter eller -kontrollanter ska ha ett emblem och bära tjänstedräkt, av vilken deras tjänsteställning framgår samt ett tjänstemärke som ska visas upp vid behov. De flesta storstäder har även privata parkeringsanläggningar som har egna verksamhetsprinciper och regler.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenStadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 24.5.2022