suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Boende- och vårdservice

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Boende- och vårdservice är avsett för de äldre som av särskilda skäl behöver stöd och hjälp med att ordna boendet då de inte längre klarar av att bo hemma med hemvårdens och anhörigas stöd och hjälp och boendet hemma är inte mera tryggt eller ändamålsentligt.

Beslut om boende- och vårdservice fattas angelägenhetsordning utgånde från vårdbehovet. Innan beslutet fattas gör en bedömning av vårdbehovet och funktionsförmågan. Besluten fattas i en mångprofessionell serviceledningsgrupp och den äldres och anhörigas önskemål tas i beaktande i mån av möjligheter.

Gör så här

Tillägguppgifter om boende- och vårdservice samt ansökning för du av servicehandledning för äldre.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 27.7.2020