suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Boende- och vårdservice

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Boende- och vårdservice är avsett för de äldre som av särskilda skäl behöver stöd och hjälp med att ordna boendet då de inte längre klarar av att bo hemma med hemvårdens och anhörigas stöd och hjälp och boendet hemma är inte mera tryggt eller ändamålsentligt.

Beslut om boende- och vårdservice fattas angelägenhetsordning utgånde från vårdbehovet. Innan beslutet fattas gör en bedömning av vårdbeho ...

Gör så här

Tillägguppgifter om boende- och vårdservice samt ansökning för du av servicehandledning för äldre.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 1.12.2022