suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Boende och hemservice

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Gravt handikappade och utvecklingsstörda kan få hjälp med att bo och klara sig hemma. Service som är förknippad med boende kan vara assitans i den dagliga livsföringen, såsom att röra sig, att klä på sig, hygien, matlagning, städning samt vid behov övrig service. Service och stöd kan ordnas i klientens eget hem eller att denne bor i servicehus, bostad för utvecklingshämmade eller gruppboende.

För vem och på vilka villkor

Stött boende för utvecklingsstörda

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 10.5.2021