suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Yrkande på rättelse av registeruppgifter

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Med blanketten kan du yrka på rättelse av dina personuppgifter i patientregistret.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.