suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Vårdtidsavtal

  • Utskrivbar blankett

Ett vårdtidsavtal ingås i samband med överenskommelsen om ett vårdförhållande eller då behovet av dagvård ändras. I ett vårdtidsavtal fastställs längden på vårddagarna och antalet överenskomna vårddag ...

Läs mer

Blankettens leveransuppgifter

Sibbo kommun, Bildningsväsendet
PB 7
04131 Sibbo

Kontaktuppgifter

Användarstöd

0923531 
(lna/msa)

Basuppgifter

Ansvarig organisation Sibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 12.6.2020