suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Utskrivbar version av ansökan om ersättning för skador förorsakade av fridlysta arter

  • Utskrivbar blankett

Med blanketten kan du ansöka om ersättning för skador som fridlysta arter enligt naturvårdslagen har förorsakat jord-, skogs- och fiskerihushållning samt skador på byggnader.

När du fyllt i blankett ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.2.2022