suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Utredning över språkkunskap (Ansökan om dispens från skyldigheten att anlita lots. Blankett 2)

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används som bilaga till ansökan om dispens (MU6310).

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 25.5.2021