suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Utkomststöds ansökan

Ansvarig organisation: Hangö stad

Utkomststdö beviljas på ansökan av den kommun, där personen eller familjen stadigvarande vistas. Utkomstöd ansöks endera genom att reservera tid till socialbyrån eller genom en skriftlig ansökan.

Område: Hangö

Blankettens leveransuppgifter

Socialservicecentral

Boulevarden 6

10900Hangö


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.