suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Uppskattning av kvaliteten på och mängden vederlagsfritt arbete, blankett 3306Fsv

  • Utskrivbar blankett

På blanketten presenteras en uppskattning av det vederlagsfria arbetet inom projektet. Blanketten fogas som bilaga till ansökan om utvecklings- och investeringsstöd, blankett 3306A, eller elektroniskt som bilaga i Hyrrä-systemet.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Leadergruppen, NTM-centralen
Leverera blanketten som bilaga till stödansökan för Utvecklings-och investeringsprojektet 3306A till NTM-centralen eller Ledergruppen på ditt område

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 11.11.2022