suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Understöd för verksamhetslokaler

  • Utskrivbar blankett

Understöd beviljas för föreningens hyreskostnader och för underhållet av verksamhetslokaler. Understödet betalas mot kvitton som föreningen lämnar in. Understöd kan sökas två gånger om året senast 31 ...

Blankettens leveransuppgifter

Registraturen
PB 43
67101 Karleby

Basuppgifter

Ansvarig organisation Karleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 5.10.2021