suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Understöd för barn- och ungdomsarbete

Ansvarig organisation: Karleby stad
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Föreningen beviljas understöd för varje sådant verksamhetstillfälle i vilket det utöver ledaren deltagit minst fem deltagare i åldern 0-29 år. Ansökningarna behandlas i den ordning de lämnats in.

Blankettens leveransuppgifter

Registraturen

PB 43

67101Karleby


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.