suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Timjournal (eget arbete), blankett 506sv

  • Utskrivbar blankett

På blanketten för timjournal uppges det egna fysiska och maskinella arbetet som gjorts för projekt i fråga om lantbruksinvesteringar och startstöd för unga jordbrukare. Värdena för fysiskt arbete och ...

Blankettens leveransuppgifter

NTM-central
Lämna in den ifyllda och undertecknade blanketten med bilagor till den NTM-central som beviljat stödet eller foga till systemet Hyrrä.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 16.10.2020