suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Timjournal (eget arbete), blankett 506sv

  • Utskrivbar blankett

På blanketten för timjournal uppges det egna fysiska och maskinella arbetet som gjorts för projekt i fråga om lantbruksinvesteringar och startstöd för unga jordbrukare. Värdena för fysiskt arbete och maskinellt arbete är följande:

För stödbeslut som fattats före 24.3.2015 är värdet på fysiskt arbete 10 €/h och värdet på användning av traktor eller annan motsvarande arbetsmaskin är 20 €/h.

För stö ...

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

NTM-central
Lämna in den ifyllda och undertecknade blanketten med bilagor till den NTM-central som beviljat stödet eller foga till systemet Hyrrä.

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 26.9.2023