suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Tillståndsansökan för indrivningsverksamhet

  • Utskrivbar blankett

Tillståndsansökan för indrivningsverksamhet.

Blankettens leveransuppgifter

Registratorskontor för Regionalförvaltningsverket i Södra Finland

Basuppgifter

Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 28.5.2019