suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Stödansökan, utvecklings- och investeringsprojekt för landsbygdsområde, blankett 3306Asv

  • Utskrivbar blankett

Med denna blankett kan föreningar, organisationer, andelslag, läroinrättningar eller övriga offentliga eller privaträttsliga samfund ansöka om stöd för utvecklings- eller investeringsprojekt som finan ...

Blankettens leveransuppgifter

NTM-centralerna och Leadergrupperna
Lämna ansökan med bilagor till den lokala NTM-centralen

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 16.10.2020