suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Stödansökan, företagsstöd till landsbygdsområdet, blankett 3305

  • Utskrivbar blankett

Denna ansökningsblankett används vid ansökan om investeringsstöd för företag enligt lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) och statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden ( ...

Läs mer

Blankettens leveransuppgifter

Lämna ansökan med bilagor till den lokala NTM-centralen

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 13.5.2020