suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Specialtillstånd för tung trafik i Helsingfors s... - Specialtillstånd för tung trafik, blanketterna

  • Utskrivbar blankett

Över tolv meter långa fordon måste ha specialtillstånd för att köra in i det avgränsade området i Helsingfors stadskärna. Tillståndet berättigar inte att avvika från måtten och massorna i fordonsförordningen (längd, bredd, höjd, total massa och axelmassa).

Det avgränsade området omfattar hela södra Helsingfors till linjen Paciusgatan - Nordenskiöldsgatan - Industrigatan med undantag för Västra ...

Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 4.6.2023