suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Register över fiskefartyg (insjöfartyg och -båt)

Ansvarig organisation: NTM-centralen
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

På blanketten ansökas registering för fartyg och båtar som används för kommersiellt fiske på inlandsvatten.

Område: nationell (inte Åland)

Blankettens leveransuppgifter

NTM-centralenBilagor och länkar till ytterligare information

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.