suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Register över fiskefartyg (insjöfartyg och -båt)

  • Utskrivbar blankett

På blanketten ansökas registering för fartyg och båtar som används för kommersiellt fiske på inlandsvatten.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 25.5.2020