suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Register över fiskefartyg (insjöfartyg och -båt)

  • Utskrivbar blankett

På blanketten ansökas registering för fartyg och båtar som används för kommersiellt fiske på inlandsvatten.

Blankettens leveransuppgifter

NTM-centralen

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 25.5.2020