suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Redovisning av användningen av statsunderstöd

Ansvarig organisation: Regionförvaltningsverket
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Redovisning av användningen av statsunderstöd.

Blankettens leveransuppgifter

Regionförvaltningsverkens registratorskontor


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.