suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Qvitteringsblankett för företrädare

  • Utskrivbar blankett

Blanketten fylls i för möten med myndigheter relaterade till skötsel av den företräddas ärenden eller andra möten, till exempel med läkare, skolans eller läroanstaltens personal.

Blankettens leveransuppgifter

UF-centret, Betalningsenhet
PB 1002
00521 Helsingfors

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.4.2022