suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Qvitteringsblankett för företrädare

  • Utskrivbar blankett

Blanketten fylls i för möten med myndigheter relaterade till skötsel av den företräddas ärenden eller andra möten, t.ex. med läkare, skolans eller läroanstaltens personal etc.

Blankettens leveransuppgifter

UF-centret
Pohjoinen maksatusalue, PL 200, 90101 Oulu

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 24.9.2020