suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närings-, trafik- och miljöcentralen

Qvitteringsblankett för företrädare

  • Utskrivbar blankett

Blanketten fylls i för möten med myndigheter relaterade till skötsel av den företräddas ärenden eller andra möten, t.ex. med läkare, skolans eller läroanstaltens personal etc.

Blankettens leveransuppgifter

UF-centret


Basuppgifter

Ansvarig organisation

NTM-centralen

Tjänsten erbjuds på

finska, svenska

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 20.5.2019