suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Psykiatrisk viljeyttring

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

I en psykiatrisk viljeyttring kan du ta upp dina önskemål i fråga om din eventuella kommande vård.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.