suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Oförutsebara kostnader som uppstått vid ordnandet av civiltjänst (tjänstgöringsplatsen)

  • Utskrivbar blankett

Med stöd av civiltjänstlagen kan man i en del fall ersätta sådana särskilt stora kostnader som uppstått för civiltjänstplatsen i anslutning till en civiltjänstgörare och som tjänstgöringsplatsen inte ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 13.4.2021