suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Käräjä- ja hovioikeudet

Missnöjesanmälan

  • Utskrivbar blankett

Den part som inte är nöjd med tingsrättens dom eller avgörande kan överklaga det. Den som överklagar beslutet ska först anmäla missnöje till tingsrätten inom en vecka efter avgörandet.

Ansvarig för texten: Käräjä- ja hovioikeudet
Uppdaterad: 10.1.2023