suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Miljöstödsansökan

  • Utskrivbar blankett

Skogsbrukets miljöstöd kan beviljas om markägaren vid åtgärder som rör vård eller användning av skogen beaktar bevarandet av skogens biologiska mångfald i en vidare bemärkelse än vad som bestäms i sko ...

Läs mer
Blankettens leveransuppgifter

Finlands skogscentral
Per e-post till kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi eller per post till något av Skogscentralens kontor.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Skogscentralens kundtjänst
+358 29432407 
(lna/msa)
eller kundtjanst@skogscentralen.fi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Finlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 29.9.2020