suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Miljöstöd, fullmakt

  • Utskrivbar blankett

Fastighetsägarna kan befullmäktiga en person att sköta ärenden som gäller miljöstöd. Med den här blanketten kan du anmäla om att du har fullmakt som andra fastighetsägare har gett dig.

Blankett

Blankett ID: YT 4sv

Blankettens leveransuppgifter

Skickan blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Finlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 24.9.2021