suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Månadsrapport om användning av anslaget

  • Utskrivbar blankett

Rapport uppgörs för de personer som sysselsatts med anslag, statens ämbetsverk/inrättning.

Blankettens leveransuppgifter

Utvecklings- och förvaltningscentret

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 25.5.2020