suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Lantbruksföretagares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst

Ansvarig organisation: Pedersöre kommun

Lantbruksföretagarna kan välja om de vill anlita kommunens avbytartjänster eller själva ordna dem. För själv ordnade avbytartjänster betalar kommunen ersättning till serviceproducenten.

Om lantbruksföretagaren har valt själv ordnad avbytarservice är den lokala enheten inte längre skyldig att ordna en avbytare till gården, utan lantbruksföretagaren beställer sina avbytartjänster av en serviceproducent som är införd i förskottsuppbördsregistret.

Lantbruksföretagaren ska lämna in ansökan om semester inom den ansökningstid som den lokala enheten bestämmer och ansökan om vikariehjälp innan de arbeten som ingår i vikariehjälpen påbörjas. Efter det kan lantbrukaren själv ordna sina avbytartjänster. Den lokala enheten betalar i efterskott ersättning till serviceproducenten.

Område: nationell

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.