suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läkarutlåtande som hör till ett medicinskt specialområde

  • Utskrivbar blankett

Denna blankett används när föraren vid en tidigare kontroll av körhälsan har förordnats att genomgå en tidigarelagd läkarundersökning inom ett visst specialområde eller polisen har förordnat att ett utlåtande som hör till ett visst medicinskt specialområde ska lämnas in eller det är fråga om tillägg av ett särskilt villkor för erhållande av körkort (glasögon, hörapparat, alkolås). Läkaren skickar ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 23.1.2023