suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närings-, trafik- och miljöcentralen

Kollektivtrafik: Ansökan om statsunderstöd för kollektivtrafik

  • Utskrivbar blankett

NTM-centralen styr servicenivån för kollektivtrafiken inom sitt område genom att av trafikföretag köpa sådana objekt som inte är ekonomiskt lönsamma för företaget. Anskaffningarna sköts i regel genom ...

Läs mer

Blankettens leveransuppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna


Basuppgifter

Ansvarig organisation

NTM-centralen

Tjänsten erbjuds på

finska, svenska

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 20.5.2019