suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Justitiekanslersämbetet

Klagomålsblankett

  • Utskrivbar blankett

Ett klagomål till justitiekanslern kan formuleras med hjälp av en PDF blankett. Blanketten kan sändas med e-post, per post eller med telefax eller inlämnas till justitiekanslersämbetets registratur. A ...

Läs mer
Blankettens leveransuppgifter

Justitiekanslersämbetet
PB 20
00023 Statsrådet

Snellmansgatan 1 A
00023 Statsrådet

Basuppgifter

Ansvarig organisation Justitiekanslersämbetet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Justitiekanslersämbetet
Uppdaterad: 15.12.2020