suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Installering av en vatten- och avloppsledning på ett vägområde

  • Utskrivbar blankett

Ansökan om placeringstillstånd av en vatten- och avloppsledning på ett vägområde.

OBS! När du använder denna ansökningsmetod, krävs utöver den egentliga tillståndsavgiften en separt hanteringsavgift.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

eller e-post registratur.birkaland(at)ntm-centralen.fi (max. 10 Mb/meddelande).

NTM-centralen i Birkaland
PL 297
33101 Tampere

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 26.1.2023