suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Innehavarskuldebrev.

  • Utskrivbar blankett

Den förbindelseskrift som fogas till ansökan om inteckning i luftfartyg och på grundval av vilken inteckning söks.

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 13.6.2023