suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hyra ett mark- eller vattenområde - Ansökningsblanketter

  • Utskrivbar blankett

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den per e-post, beroende på fallet, antigen till enheten för områdesanvändning och -övervakning på adressen ulkoilma@hel.fi eller till motonstjänsterna på adressen liikunta-alueet@hel.fi.

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 23.2.2024