suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Godkännande av tillverkare och återförsäljare av foderläkemedel

  • Utskrivbar blankett

Bestämmelser om läkemedelsfoder ingår i europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/4.

Godkännande söks med en blankett som Livsmedelsverket har publicerat (Blankett G: Ansökan om godkännande: t ...

Blankettens leveransuppgifter

Livsmedelsverket Fodersektion PB 200 00027 Livsmedelsverket

Livsmedelsverket fodersektion
Mustialagatan 3

00790 Helsingfors

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 7.3.2022