suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Fullmakt om företagshälsovård

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Med fullmakten kan du befullmäktiga Soite att bekosta företagshälsovård för din personliga assistent.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.