suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Frånvaroanmälan

  • Utskrivbar blankett

Serviceanordnarens anmälan till arbets- och näringsbyrån eller servicecentret för arbetskraften om frånvaro, som kan leda till att servicen avbryts. Mer information ges av den tjänsteman vid arbets- och näringsbyrån som har hand om ärendet.

Läs mer

Tjänster

Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 30.5.2023